História

Bohaté stredoveké mestá, akými boli nesporne aj Košice, sa vyznačujú tým, že každému, kto o to prejavil záujem a mal potrebné schopnosti, poskytli možnosť v meste bývať a v meste aj pracovať.

Aj preto boli Košice v minulosti rušným mestom, v ktorom žili ľudia rôznych profesií, záujmov, často mimoriadnych schopností.

Pre ich bývanie boli v meste vytvorené podmienky. Pre tých, ktorým záležalo na tom, aby bývali v samom centre, sa umožnilo stavať svoje paláce na hlavnej ulici s tým, že príslušenstvo týchto palácov bolo v úzkych dvorných krídlach, kde býval personál a služobníctvo.

Neskôr vznikli možnosti pre dlhodobé ubytovanie po obvode historického jadra Košíc, kde vznikali nové rušné ulice, ale kde boli domy súčasťou väčších záhrad, ktoré sa končili na mestských hradbách.

Jedným z takýchto domov bol aj dnešný dom na Moyzesovej ulici č. 38, ktorý vznikol v priebehu rokov 1854 - 1868 a zachoval sa dodnes ako ojedinelý reprezentant prízemnej mestskej zástavby Košíc, v časti označovanej "Glacis".

Tento objekt spolu s veľkou záhradou, opierajúcou sa o mestské hradby, má dnes vlastne polohu v centre mesta, ak to posudzujeme kritériami štvťmiliónovej metropoly východného Slovenska.

Má vlastne to, čo z neho tvorí takmer oázu - dobrý prístup vozidlami, množstvo plochy so zeleňou vo dvore a záhrade, kde si človek, ak si odmyslí optický kontakt s Dómom Sv. Alžbety, ani neuvedomuje, že je v centre rušného veľkomesta.

V tejto - nazvime to oáze - investor po potrebnej rekonštrukcii a dostavbe ponúka záujemcom možnosť príjemného bývania a príjemného pracovného prostredia.
Ponúkame dlhodobé ubytovanie v centre Košíc.

Takýchto miest je v Košiciach málo a budú aj v budúcnosti ojedinelou príležitosťou pre svojich obyvateľov žiť a pracovať v kontakte s prírodou tak, ako to bolo kedysi možné iba na predmestí.

Dlhodobé ubytovanie Košice

GLACIS - to pravé miesto pre vás.